2 کالا

  • زیرپایی ثابت

    33,000 تومان
    زیرپایی ثابت با برداشتن فشار از روی ماهیچهٔ پاها و زدودن بی‌تحرکی‌شان از گرد آمدن خون در یک نقطه و در نتیجه پیش آمدن واریس هم جلوگیری می‌کند.
  • زیرپایی متحرک

    45,000 تومان
    زیرپایی ثابت با برداشتن فشار از روی ماهیچهٔ پاها و زدودن بی‌تحرکی‌شان از گرد آمدن خون در یک نقطه و در نتیجه پیش آمدن واریس هم جلوگیری می‌کند.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه