زونکن وکلاسور

8 کالا

 • زونکن A5 کلاسیک

  15,000 تومان
  زونکن A5 کلاسیک میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن تک تحریر 7.5 سانت

  13,000 تومان
  زونکن تک تحریر 7.5 سانت میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن تهران 7.5 سانت

  14,000 تومان
  زونکن تهران 7.5 سانت میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .  
 • زونکن تهران 7.5 سانت لبه فلز

  19,000 تومان
  زونکن تهران 7.5 سانت لبه فلز  میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن کلاسیک 7.5 سانت

  19,000 تومان
  زونکن کلاسیک 7.5 سانت میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن متالیک 4 سانت پاپکو

  18,000 تومان
  زونکن متالیک 4 سانت پاپکو میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن متالیک 8 سانت پاپکو

  20,000 تومان
  زونکن متالیک 8 سانت پاپکو میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
 • زونکن مقوایی 4 سانت پاپکو

  16,000 تومان
  زونکن مقوایی 4 سانت پاپکو میتواند وسیله ای مناسب برای افرادی است که با مدارک زیادی دارند . بدنه این زونکن کاملا مقاوم است و با حجم زیاد مدارک خم نمیشود .
پیگیری سفارش
لیست مقایسه