مداد و مدادنوکی

43 کالا

 • مداد نوکی 0.3 میلی متری Mars Micro استدلر

  38,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است. مداد نوکی  Mars Micro استدلر دارای ضخامت های نوک متنوعی میباشد.
 • مداد نوکی 0.5 میلی متر همراه با نوک استدلر

  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است. 
 • مداد نوکی 0.5 میلی متری 775 Mars Micro استدلر

  34,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است. مداد نوکی 775 Mars Micro استدلر دارای ضخامت های نوک متنوعی…
 • مداد نوکی 0.5 میلی متری Organizer Pen استدلر

  تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند.این مداد نوکی یکی از محصولات بادوام شرکت استدلر است. استدلر تولیدکننده‌ی انواع مدادنوکی است که سال‌ها در این…
 • مداد نوکی 0.5 میلی متری Triplus Micro کد 25-774 استدلر

  40,000 تومان
   با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است. 
 • مداد نوکی 0.5 میلی متری گرافیت 779 استدلر

  34,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند.
 • مداد نوکی 0.7 میلی متری Graphite 779 استدلر

  36,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند.
 • مداد نوکی 0.7 میلی متری Triplus Micro کد 27-774 استدلر

  26,500 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است.
 • مداد نوکی 0.9 میلی متری سری Initium مدل Resina استدلر

  420,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند.این مداد نوکی حالت فنری ندارد، بلکه با چرخاندن بدنه است که نوک آن خارج می‌شود. تضاد ظاهری…
 • مداد نوکی 2 میلی متری سری Mars مدل technico 780 استدلر

  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است.
 • مداد نوکی 2 میلی متری سری Mars مدل technico 788 استدلر

  41,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است.
 • مداد نوکی Resina با قطر نوشتاری 0.7 میلی‌متر استدلر

  475,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند.این مداد نوکی حالت فنری ندارد، بلکه با چرخاندن بدنه است که نوک آن خارج می‌شود.
 • مداد نوکی سری Mars Technico با قطر نوشتاری 2.0 میلی متر استدلر

  95,000 تومان
  با انتخاب این مداد نوکی بدون آنکه هزینه‌ی زیادی را صرف کنید، یک نوشت‌افزار پرکاربرد و باکیفیت خواهید داشت. مداد استدلر دارای تمام ویژگی‌هایی است که یک مدادنوکی را به نوشت‌افزاری قابل‌قبول تبدیل می‌کند. طراحی بدنه‌ی آن ساده اما خوش‌دست است.
 • نوک مداد اچ آی پلیمر با قطر نوشتاری 2 میلی متر پنتر

  6,800 تومان
  نوک مدادنوکی از آن دسته نوشت‌افزارهایی است که در تمام مقاطع تحصیلی در جامدادی‌ها یافت می‌شود. این وسیله مقرون به صرفه بوده و باعث خط‌خوش می‌شود.
 • نوک مداد با قطر نوشتاری 0.5 میلی متر و درجه سختی HB استدلر

  22,000 تومان
  نوک مدادنوکی از آن دسته نوشت‌افزارهایی است که در تمام مقاطع تحصیلی در جامدادی‌ها یافت می‌شود. این وسیله مقرون به صرفه بوده و باعث خط‌خوش می‌شود.
 • نوک مداد با قطر نوشتاری 0.7 میلی متر و درجه سختی HB استدلر

  22,000 تومان
  نوک مدادنوکی از آن دسته نوشت‌افزارهایی است که در تمام مقاطع تحصیلی در جامدادی‌ها یافت می‌شود. این وسیله مقرون به صرفه بوده و باعث خط‌خوش می‌شود.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه