• ظرفیت چاپ مناسب
  • کارایی بالا
  • سهولت تعویض
  • کیفیت ساخت بالا