18 کالا

 • کاغذ خردکن 468 پروتک

  1,299,000 تومان
  این کاغذ خردکن از تکنولوژی برش رشته ای بهره میبرد که در اندازه‌ي 4 ×40 ميلي‌متر با سرعت 6 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 7 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 225 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن 468 نیکیتا

  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD 9310 پروتک

  2,155,000 تومان
  این کاغذ خردکن از تکنولوژی برش پودري بهره میبرد که در اندازه‌ي 2 ×9 ميلي‌متر با سرعت 3.5 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 6 برگ کاغذ 70 گرمي است . موتور موجود  قدرتي برابر با 130 وات دارد و به محافظ حرارتي تجهيز شده…
 • کاغذ خردکن SD 9355 پروتک

  2,525,000 تومان
  این کاغذ خردکن ار تکنولوژی برش پودري بهره میبرد که در اندازه‌ي 2 ×8 ميلي‌متر با سرعت 3 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 8 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 220 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن SD 9360 پروتک

  3,285,000 تومان
  این کاغذ خردکن از تکنولوژی برش پودري بهره میبرد که در اندازه‌ي 2 ×9 ميلي‌متر با سرعت 3.5 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 10 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 240 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن SD 9520 پروتک

  . حجم مخزن این محصول به ميزان 27 ليتر است. موتور موجود  قدرتي برابر با 300وات دارد و به محافظ حرارتي تجهيز شده است؛ همچنين اين مدل داراي ورودي‌هاي جداگانه براي خرد کردن کارت‌هاي اعتباري ،CD و DVD است.
 • کاغذ خردکن SD 9522 پروتک

  1,660,000 تومان
  این کاغذ خردکن ار تکنولوژی برش پودري بهره میبرد که در اندازه‌ي 3 × 23 ميلي‌متر با سرعت 3 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 17 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 240 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن SD 9670 پروتک

  این کاغذ خردکن از تکنولوژی برش پودری بهره میبرد که در اندازه‌ي 2 ×12 ميلي‌متر با سرعت 3 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 8 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 220 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن SD 9680 پروتک

  1,722,000 تومان
  این کاغذ خردکن ار تکنولوژی برش پودري بهره میبرد که در اندازه‌ي 2 ×6 ميلي‌متر با سرعت 3 متر در دقيقه صورت مي‌گيرد. ظرفيت ورودي کاغذ در این محصول 6 برگ کاغذ 70 گرمي است که از دهانه‌ي 220 ميلي‌متري وارد مي‌شود.
 • کاغذ خردکن SD-9150 نیکیتا

  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9210 نیکیتا

  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9310 نیکیتا

  2,175,000 تومان
  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9330 نیکیتا

  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9355 نیکیتا

  2,845,000 تومان
  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9360 نیکیتا

  3,145,000 تومان
  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
 • کاغذ خردکن SD-9520 نیکیتا

  یکی از دستگاه‌هایی که در چند دهه‌ی گذشته راه خود را در ادارات بازکرده است دستگاه خرد کردن کاغذ است. خرد کردن در اشکال مختلف و برای موارد مختلف درگذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این مهم اتوماسیون شده و دستگاه‌هایی با موتورهای قدرتمند انجام این…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه