19 کالا

 • طلق معمولی A4

  95,000 تومان
  طلق معمولی A4 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف 9×12

  35,000 تومان
  طلق پرس ضد آب برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 150مات A3

  135,000 تومان
  تنوع سایز ضد آب بودن ساختار مناسب
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 150مات A4

  288,000 تومان
  تنوع سایز ضد آب بودن ساختار مناسب
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف A5

  55,000 تومان
  طلق پرس شفاف A5 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 125مات A3

  طلق پرس میکرون 125مات A3 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 150مات A3

  تنوع سایز ضد آب بودن ساختار مناسب
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف 10×7

  طلق پرس شفاف 10×7 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 125 مات A4

  طلق پرس میکرون 125مات A4 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 125 شفاف A4

  طلق پرس میکرون 125 شفاف A4 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 150 شفاف A4

  طلق پرس میکرون 150 شفاف A4 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس میکرون 125 شفاف A3

  طلق پرس میکرون 125 شفاف A3 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف 9×6

  تومان
  طلق پرس شفاف 9×6 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف 11×8

  26,000 تومان
  طلق پرس شفاف 11×8 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق پرس شفاف 12×9

  35,000 تومان
  طلق پرس شفاف 12×9 برای کاربردهای مثل کارت های شناسایی ، تهیه کارت بانکی ، کاتالوگ ، اقلام تبلیغاتی ، کارت اینترنت ، گواهینامه ،کارت شناسایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر بسته 100 برگ وجود دارد.
  نمایش سریع محصول
 • طلق معمولی A3

  54,000 تومان
  تنوع سایز ضد آب بودن ساختار مناسب تنوع رنگ
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
whatsapp chat instagram chat