کلیپس و گیره دوبل

13 کالا

 • گیره دوبل سایز 25 بسته 12 عددی

  18,000 تومان
  گیره دوبل سایز 25 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 41 بسته 12 عددی

  40,000 تومان
  گیره دوبل سایز 41 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته 12 عددی

  27,000 تومان
  گیره دوبل سایز 32 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی

  15,000 تومان
  گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی

  48,000 تومان
  گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی دلی

  گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته 25 عددی دلی

  گیره دوبل سایز 32 بسته 24 عددی دلی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.جنس این گیره از فلز میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 41 بسته 24 عددی دلی

  تومان
  گیره دوبل سایز 41 بسته 24 عددی دلی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.گیره های دلی دارای تنوع سایز هستند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره کاغذ سایز 25 بسته12عددی

  18,000 تومان
  گیره کاغذ بسته 25 عددی اونر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.  
  نمایش سریع محصول
 • گیره کاغذ بسته 12 عددی سایز 32

  27,000 تومان
  گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی اونر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 25 بسته12 عددی پنتر

  18,000 تومان
  گیره دوبل سایز 25 بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 19بسته12 عددی پنتر

  18,000 تومان
  گیره دوبل سایز 19بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته12 عددی پنتر

  30,000 تومان
  گیره دوبل سایز 32 بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
whatsapp chat instagram chat