کلیپس و گیره دوبل

13 کالا

 • گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی

  11,000 تومان
  گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی دلی

  گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 19بسته12 عددی پنتر

  12,000 تومان
  گیره دوبل سایز 19بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 25 بسته 12 عددی

  11,000 تومان
  گیره دوبل سایز 25 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 25 بسته12 عددی پنتر

  13,000 تومان
  گیره دوبل سایز 25 بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته 12 عددی

  19,000 تومان
  گیره دوبل سایز 32 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته 25 عددی دلی

  گیره دوبل سایز 32 بسته 24 عددی دلی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.جنس این گیره از فلز میباشد.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 32 بسته12 عددی پنتر

  16,000 تومان
  گیره دوبل سایز 32 بسته12 عددی پنتر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 41 بسته 12 عددی

  15,000 تومان
  گیره دوبل سایز 41 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 41 بسته 24 عددی دلی

  تومان
  گیره دوبل سایز 41 بسته 24 عددی دلی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.گیره های دلی دارای تنوع سایز هستند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی

  25,000 تومان
  گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را به راحتی نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره کاغذ بسته 12 عددی اونر

  20,000 تومان
  گیره دوبل سایز 51 بسته 12 عددی اونر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.
  نمایش سریع محصول
 • گیره کاغذ بسته 25 عددی اونر

  گیره کاغذ بسته 25 عددی اونر یک محصول بسیار کاربردی برای کارمندان به حساب می آید . به راحتی می توانند اوراق کاری خود را نگه داری کنند بدون اینکه نگران گم شدن آن ها باشند.  
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
whatsapp chat instagram chat