2 کالا

  • کتابیار چوبی کلاسیک

    کتابیار چوبی کلاسیک در 15 زاویه مختلف قابل تنظیم میباشد .  کتابیار لذت مطالعه را برای شما بیشتر از پیش میکند و به شما کمک میکند تا زاویه و نحوه نشستن شما در پشت میز هنگام مطالعه در حالت استاندارد خود باشد .
  • کتابیار چوبی نگین

    کتابیار چوبی نگین در 15 زاویه مختلف قابل تنظیم میباشد .  کتابیار لذت مطالعه را برای شما بیشتر از پیش میکند و به شما کمک میکند تا زاویه و نحوه نشستن شما در پشت میز هنگام مطالعه در حالت استاندارد خود باشد .
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
whatsapp chat instagram chat