دفتر کلاسوری کد NB-606 پاپکو

آبی
بنفش
زرد
زرشکی
سبز
+8
سرمه ای
سفید
طوسی
فیروزه ای
قرمز
کالباسی
مشکی
نارنجی
188,000 تومان

دفتر مشق کد NB-620 پاپکو

آبی
زرد
زرشکی
سبز
سبزه تیره
+7
سرمه ای
سفید
طوسی
قرمز
کرم
مشکی
نارنجی
75,000 تومان

دفتر مهندسی سیم از بالا کد NB_610 پاپکو

آبی
بنفش
زرد
زرشکی
سفید
+6
طوسی
فیروزه ای
قرمز
کرم
مشکی
نارنجی
105,000 تومان

دفتر یادداشت 80 برگ پاپکو کد NB-614

آبی
بنفش
زرشکی
سرمه ای
طوسی
+8
قرمز
کرم
مشکی
نقره ای
سبز روشن
سدری
طوسی تیره
گلبهی
60,000 تومان