مناسب برای چاپ و پرینت لیزری جهت استفاده به عنوان لیبل در سایز A4 رنگی