کارتریج تونر مشکی TN-2458 برادر از تونرهای لیزری شرکت " Brother " میباشد. هر کارتریج دارای قطعات ، درام کارتریج ،چیپست کارتریج ، مگنت و فوم کارتریج است .

کارتریج تونر مشکی TN-2458 برادر است حداکثر تا 4500 صفحه را چاپ کند. این تونر را می‌توانید در پرینترهای برادر مدل های برادر (HL-L2335D)، (HL-L2370DN) و (DCP-L2535D) استفاده کنید.کارتریج تونر مشکی TN-2458 برادر از تونرهای لیزری شرکت " Brother " میباشد. هر کارتریج دارای قطعات ، درام کارتریج ،چیپست کارتریج ، مگنت و فوم کارتریج است .