کیت کارتریج تونر TN-273BK برادر از تونرهای لیزری شرکت " Brother " میباشد. هر کارتریج دارای قطعات ، درام کارتریج ،چیپست کارتریج ، مگنت و فوم کارتریج است .

کیت کارتریج تونر TN-273BK برادر است حداکثر تا 1400 صفحه را چاپ کند. این تونر را می‌توانید در پرینترهای برادر مدل های (DCP-L3510CDW)، (MFC-L3710CW) و (MFC-L3740CDN) و (MFC-L3770CDW) و (HL-L3270CDW) و (HL-L3210CW) استفاده کنید.کیت کارتریج تونر TN-273BK برادر از تونرهای لیزری شرکت " Brother " میباشد. هر کارتریج دارای قطعات ، درام کارتریج ،چیپست کارتریج ، مگنت و فوم کارتریج است .