کاردک الفا کد XSR-200 وسيله و ابزاري است که براي برش قطعات مختلف کاربرد فراواني داردخرید .اين کاردک با قابليت برش بسيار بالا در سایت بیاتوتخفیف.

کاردک الفا کد XSR-200 وسيله و ابزاري است که براي برش قطعات مختلف کاربرد فراواني دارد.اين کاتر با قابليت برش بسيار بالا در منزل و در بسياري از مشاغل کاربرد دارد.